Corona nieuwsbrief

Geplaatst: 26-05-2020

Hierbij een update met de belangrijkste ontwikkelingen / maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus.

Aanvraag steun sierteelt en voedingstuinbouw

Telers, groothandelaren, veilingen en wegtransporteurs van sierteeltproducten kunnen een tegemoetkoming krijgen als de omzet of brutowinst als gevolg van de coronamaatregelen minimaal 30% is gedaald

in de periode 12 maart tot en met 11 juni. Ook telers en groothandelaren uit de voedingstuinbouw kunnen in aanmerking komen.

De vergoeding is maximaal 49% van de gederfde omzet of brutowinst. Aanvragen kan tot en met 4 juni 2020. Het voorschot is in eerste instantie 50%.

Uiterlijk op 31 augustus 2020 moet een definitieve vaststelling worden aangevraagd. Hierbij moet een accountantsverklaring worden ingediend.

Telers en andere ondernemingen

De volgende ondernemingen kunnen voor de tegemoetkoming voor de sierteelt en voedingstuinbouw in aanmerking komen:

•        Telers van bloembollen.

•        Telers van de volgende gewassen in de vollegrond:

          Boomkwekerijgewassen.

          Perkplanten.

          Snijbloemen en snijheesters.

          Overige sierplanten.

•        Telers van de volgende gewassen onder glas:

          Perkplanten.

          Potplanten.

          Snijbloemen en snijheesters.

•        Vermeerderaars van sier-, perk- en potplanten.

•        Wegtransporteurs van de hierboven genoemde producten van telers naar veilingen en groothandelaren.

•        Veilingen van sierteeltproducten.

•        Groothandelaren in de hierboven genoemde producten.

•        Telers en groothandelaren in de voedingstuinbouw, waarvan minimaal 75% van omzet betrekking heeft op de levering    
          aan horecabedrijven

 Aanvraag steun fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de aardappelen, die door de coronamaatregelen, niet geleverd kunnen worden aan de aardappelverwerkende industrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koelverse aardappelproducten, aan de groothandel of detailhandel (in kleinverpakking).

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 60 per ton en maximaal € 150.000 per bedrijf. De aanvraag kan tot en met 4 juni 2020 worden ingediend.

De definitieve vaststelling moet uiterlijk 15 september zijn ingediend. Hierbij moet een accountantsverklaring worden ingediend.

De steunmaatregel voor fritesaardappeltelers is eerder aangekondigd.

De steun is bedoeld voor fritesaardappelen die op 15 maart 2020 nog in voorraad zaten en die in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus niet voor de humane consumptie zijn/worden verkocht.

NOW aanvraag

U kunt een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 indienen tot en met 31 mei 2020. Kortom: als u uw aanvraag nog niet hebt ingediend, u hebt nog 1,5 week de mogelijkheid om dat te doen!

Vele klanten hebben wij ondertussen geholpen met deze aanvraag. Heeft u behoefte aan ondersteuning, laat het ons weten!

De aanvraag kan slechts éénmaal worden ingediend, dus wees wel zorgvuldig.

Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV in beginsel tussen 2 en 4 weken na ontvangst van uw aanvraag, een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen.

Corona voorziening in de jaarrekening

De uitbraak van het coronavirus startte in 2019, maar werd in 2020 pas een probleem in Nederland. Dit betekent dat de meeste Nederlandse ondernemingen pas dit jaar de gevolgen daarvan ondervinden.

Toch is het slim om stil te staan bij de invloed van deze crisis op uw onderneming bij het opmaken van de jaarcijfers 2019.

U kunt namelijk een zogenoemde coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opvoeren. Doel hiervan is om het verwachte verlies over 2020 direct te kunnen verrekenen met de winst uit 2019.

Coronareserve

Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn.

Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid.

Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen.

Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Voorziening opnemen

Naast deze corona-reserve is het ook mogelijk om in de jaarcijfers 2019 een voorziening op te nemen, waarin de gevolgen van de corona-crisis voor de onderneming tot uitdrukking komen.

Nieuwe maatregelen

Het kabinet werkt aan een nieuw steunpakket dat een hogere compensatie biedt voor de vaste lasten. Ook is bekend dat strengere voorwaarden aan de steun wordt verbonden en dat een partnertoets wordt gesteld.

Dit laatste betekent dat er geen steun wordt ontvangen als de partner een inkomen heeft.

Tot slot wijzen wij u er op dat de maatregelen veelvuldig worden bijgesteld. Informatie van vandaag kan op een later tijdstip zijn achterhaald.

Laat u daarom altijd informeren!  Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er voor u!

 

Terug naar overzicht