NOW regeling

Geplaatst: 09-04-2020

NOW regeling

Vanaf vandaag gaat de NOW-regeling van start: een subsidie om de loonkosten van werkgevers die lijden onder de Coronacrisis te ondervangen.

Wij ondersteunen u graag bij deze regeling. Uiteraard kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

Geen ontslag

Uitgangspunt is dat door de NOW zoveel mogelijk werkgelegenheidsverlies wordt voorkomen. Van de werkgever wordt dan ook verwacht dat hij in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Deze voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart 2020 tot en met 17 maart 2020.

Doet de werkgever toch een dergelijke ontslagaanvraag, dan heeft hij vijf dagen de tijd om deze weer in trekken om een extra vermindering van de hoogte van de NOW-subsidie te voorkomen.

Een vermindering van de loonsom leidt namelijk altijd tot een vermindering van het NOW-subsidiebedrag.

Uitstel van betaling

U dient uw aangiften loonheffingen en omzetbelasting in volgens de reguliere termijnen die u gewend bent. De verschuldigde belasting hoeft u (nog) niet te betalen als u daartoe niet in staat bent.

Let op: het bijzonder uitstel geldt alleen voor acute betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Heeft u voldoende liquide middelen? Dan is uitstel niet mogelijk.

Melding betalingsonmacht

Vraagt u bijzonder uitstel van betaling aan? Dan moet u ook een melding betalingsonmacht doen als u uw onderneming drijft via een rechtspersoon (bijvoorbeeld bv of nv).

Deze melding is nodig om te voorkomen dat u als bestuurder te maken kunt krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid.

Deze melding moet u doen binnen twee weken na de oorspronkelijke betaaldatum. Dit is meestal vóór het moment waarop de naheffingsaanslag wordt opgelegd.

 

Terug naar overzicht