Ontwerpbestemmingsplan 'Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied' gemeente Deurne ter inzage

Geplaatst: 27-06-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne hebben bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied’ gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente  Deurne, met uitzondering van het vestigingsgebied glastuinbouw, het terrein van de kalkzandsteenfabriek aan de Hoogdonk te Liessel, het voormalig mobilisatiecomplex aan de Helmondsingel en het bedrijventerrein ‘Binderen-Zuid’ ten westen van de kern Deurne.

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de regels beter leesbaar samengesteld. Dit leidt tot een gebruiksvriendelijk bestemmingsplan. Bovendien biedt dit nieuwe bestemmingsplan meer ontwikkelruimte aan de inwoners en bedrijven in het buitengebied. Ook geeft het nieuwe bestemmingsplan duidelijkheid over de begrenzing van het primair agrarisch gebied en de daarbij behorende mogelijkheden.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied’ ligt tot en met donderdag 20 juli 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Deurne, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u behoefte aan meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied’ of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht