Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Twenterand' ter inzage

Geplaatst: 22-06-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand hebben bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Twenterand’ gedurende zes weken ter inzage ligt.
 
Het doel van de gemeente Twenterand is om te komen tot een helder en overzichtelijk bestemmingsplan dat duidelijkheid en rechtszekerheid biedt. Daarnaast moet het plan flexibiliteit bieden voor gewenste ontwikkelingen bij bestaande functies die niet altijd op voorhand te voorzien zijn.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Twenterand, met uitzondering van de gebieden die in het voorontwerpbestemmingsplan waren aangeduid als wetgevingszones ten noorden en noordwesten van Den Ham, grenzend aan het Natura 2000-gebied Vecht-Beneden Regge en de gebieden eerder aangeduid als wetgevingszones rondom het Natura 2000-gebied Engbersdijksvenen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Twenterand’ ligt tot en met donderdag 20 juli 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Twenterand, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Twenterand’ of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht