Ontwerp BZV 2.0 ter inzage

Geplaatst: 20-06-2017

 

Op 13 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)  versie 2.0 vastgesteld. Het ontwerp ligt gedurende vier weken ter inzage.

De BZV wordt periodiek bijgesteld. De wijzigingen in de versie 2.0 zijn samen met de partners uitgewerkt. Aanleiding voor de wijziging is de tussentijdse evaluatie en het advies van BrabantAdvies van 2016 en de aanpassing van de Verordening ruimte en de Verordening Natuurbescherming. Met dit samenhangende pakket van wijzigingen willen Gedeputeerde Staten versneld naar een zorgvuldige veehouderij. De normscore gaat dan ook omhoog van een 7 naar 7,25. Dit betekent dat agrarische bedrijven meer inspanningen zullen moeten verrichten om aan de BZV te kunnen voldoen.

Het ontwerp BZV versie 2.0 ligt tot en met vrijdag 14 juli 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze digitaal of schriftelijk, een inspraakreactie indienen. U kunt de stukken raadplegen en downloaden via ruimtelijkeplannen.brabant.nl.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht