Ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelherziening Buitengebied 2012' gemeente Barneveld ter inzage

Geplaatst: 18-05-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld hebben bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelherziening Buitengebied 2012’ gedurende zes weken ter inzage ligt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente Barneveld.
 
Ten gevolge van de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 april en 16 september 2016 zijn diverse planonderdelen van het onderliggende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ vernietigd. De gemeenteraad is opgedragen om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen dat de vernietigde planonderdelen repareert. Daarnaast worden in het nieuwe bestemmingsplan de standaardregels voor het buitengebied op enkele punten aangepast. Tot slot worden in het nieuwe bestemmingsplan geconstateerde onvolkomenheden hersteld.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelherziening Buitengebied 2012’ ligt tot en met donderdag 15 juni 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelherziening Buitengebied 2012' of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht