Inloopspreekuur

voor bestuursrechtelijke vraagstukken

Voor ondernemers en particulieren bieden wij een gratis spreekuur aan. Tijdens dit spreekuur kunt u bij ons terecht voor al uw bestuursrechtelijke vragen. Daarbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

-          Bestemmingsplanprocedures;

-          Planontwikkeling (functieverandering, uitbreiding bouwblok etc.)

-          Omgevingsvergunningen (bouwen, milieu, etc.);

-          Handhaving;

-          Planschadeprocedures;

-          Natuurbeschermingswet;

-          Overige bestuursrechtelijke zaken.

Tijdens het gratis spreekuur kunt u uw vragen aan ons voorleggen. Wij zullen u adviseren over mogelijke vervolgstappen. Aansluitend kunt u een afspraak maken indien u wenst dat wij uw vragen verder in behandeling nemen.

Het gratis spreekuur vindt iedere dinsdagochtend plaats van 10:00 uur tot 11:00 uur. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met mw. mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet via telefoonnummer 0413-241060 of via de e-mail y.vanriet@remie.nl

 

Locatie

Pannebakkerstraat 10-12
5405 PB Uden