Ontwerp Omgevingsplan 'Buitengebied 2016' gemeente Boekel ter inzage

Geplaatst: 07-02-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben bekend gemaakt dat het Ontwerp Omgevingsplan ‘Buitengebied 2016’ vanaf vandaag zes weken ter inzage ligt.

Het Omgevingsplan heeft grofweg betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Boekel, met uitzondering van de vigerende komplannen.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt het instrument van het bestemmingsplan te vervallen. Daarvoor in de plaats komt het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan lijkt in grote mate op het bestemmingsplan, echter kent het Omgevingsplan een veel ruimere inhoud dan het huidige bestemmingsplan. In het Omgevingsplan wordt namelijk niet alleen gekeken naar ruimtelijke ordeningszaken, maar naar alle aspecten die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving (zoals gezondheid, milieu, cultuurhistorie en groen).

Het Omgevingsplan ligt tot en met dinsdag 7 maart 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze mondeling of schriftelijk, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Boekel, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren.

Remie heeft veel ervaring met planologische procedures. Heeft u vragen over het Omgevingsplan ‘Buitengebied 2016’ of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

 

Terug naar overzicht